Lakiasioissa sinua palvelevat asiantuntijat

Luotettava asianajaja Oulusta

Antti
Myllymäki

 • Osakas
 • Asianajaja
 • Varatuomari
 • Oikeustieteen kandidaatti

Antti Myllymäki hoitaa pääasiassa yritysten lakiasioita, yrityssaneerauksia ja toimii pesänhoitajana
konkursseissa sekä  avustaa konkursseihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi hän hoitaa  oikeudenkäyntejä muissa asioissa.

Myllymäki toimii useiden yritysten ja yhdistysten lainopillisena neuvonantajana ja avustaa yrityksiä maksukyvyttömyysasioissa. Hän on toiminut pesänhoitajana tai selvittäjänä yli sadassa konkurssi-  ja saneerausmenettelyssä. Hänellä on monipuolinen kokemus eri toimialoista ja käytössään laaja yhteistyöverkosto.

Myllymäki toimii rikosuhripäivystyksen
puhelinneuvonnan vapaehtoisena neuvontajuristina. Hän on Suomen Asianajajaliiton ja Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen jäsen.

Puh. 0440 800 268
antti.myllymaki(a)anttimyllymaki.fi

Luotettava asianajaja Oulusta

Katja
Pappinen

 • Osakas
 • Asianajaja
 • Varatuomari
 • Oikeustieteen kandidaatti

Katja Pappinen on erikoistunut lasten huoltoa, asumista ja elatusta koskeviin asioihin. Lisäksi hän hoitaa jatkuvasti myös erilaisia rikos- ja riita-asioita sekä  perhe- ja perintöoikeudellisia asioita avustaen osituksissa ja perinnönjaoissa.

Pappinen luennoi säännöllisesti perheoikeudellisista asioista erilaisissa tilaisuuksissa ja toimii myös lakitiedon opettajana yliopisto-opiskelijoille.

Pappinen on työskennellyt asianajotoimistossa vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut käräjäoikeudessa,
maistraatissa edunvalvonta-asioiden lakimiehenä ja pankin palveluksessa.

Pappinen on Suomen Asianajajaliiton
jäsen.

Puh. 050 378 5511
katja.pappinen(a)anttimyllymaki.fi

Hanna Asikainen

Hanna Asikainen

 • Lakimies
 • Oikeustieteen maisteri
 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Hanna Asikainen hoitaa toimistossamme rikos- ja riita-asioita. Lisäksi Asikainen hoitaa lapsioikeudellisia
asioita,
osituksiin ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja sekä avustaa konkurssipesien hoitamisessa.

Asikainen on aikaisemmin työskennellyt kahden asianajotoimiston palveluksessa
Etelä-Suomessa.

Puh. 044 343 1213
hanna.asikainen(a)anttimyllymaki.fi

Kirsi Tokkonen

 • Asianajoassistentti
 • Tradenomi

Kirsi Tokkonen on työskennellyt asianajotoimistossamme vuodesta 2017 alkaen.  Tokkonen on erikoistunut konkurssi- ja yrityssaneerausasioihin sekä huolehtii myös toimiston taloushallinnosta.

Puh. 040 867 0359

konkurssit(a)anttimyllymaki.fi

Outi Joensuu

 • Asianajoassistentti
 • Tradenomi

Outi Joensuu avustaa toimistossamme asianajajia toimeksiantojen hoitamisessa sekä vastaa toimiston taloushallinnosta.

Puh. 0440 800 259

toimisto(a)anttimyllymaki.fi