Lakiasioissa sinua palvelevat asiantuntijat

Luotettava asianajaja Oulusta

Antti
Myllymäki

 • Osakas
 • Asianajaja
 • Varatuomari
 • Oikeustieteen kandidaatti

Antti Myllymäki hoitaa pääasiassa yritysten lakiasioita, yrityssaneerauksia sekä toimii pesänhoitajana
konkursseissa ja avustaa konkursseihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi hän hoitaa oikeudenkäyntejä riita-
ja rikosasioissa.

Myllymäki on siirtynyt asianajotehtäviin vuonna 2007 maistraatin ylitarkastajan ja henkikirjoittajan tehtävistä.
Hän on aikaisemmin  työskennellyt myös käräjäoikeudessa sekä omaisuudenhoitoyhtiössä.

Myllymäki toimii rikosuhripäivystyksen
puhelinneuvonnan vapaehtoisena neuvontajuristina. Hän on Suomen Asianajajaliiton ja Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen jäsen.

Puh. 0440 800 268
antti.myllymaki(a)anttimyllymaki.fi

Luotettava asianajaja Oulusta

Katja
Pappinen

 • Osakas
 • Asianajaja
 • Varatuomari
 • Oikeustieteen kandidaatti

Katja Pappinen hoitaa oikeudenkäyntejä erilaisissa riita- ja rikosasioissa. Lisäksi hän on erikoistunut lasten
huoltoa, asumista ja elatusta koskeviin asioihin. Pappinen hoitaa myös perhe- ja perintöoikeudellisia asioita
avustaen osituksissa ja perinnönjaoissa.

Pappinen on työskennellyt asianajotoimistossa vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut käräjäoikeudessa,
maistraatissa edunvalvonta-asioiden lakimiehenä ja pankin palveluksessa.

Pappinen on Suomen Asianajajaliiton
jäsen.

Puh. 050 378 5511
katja.pappinen(a)anttimyllymaki.fi

Hanna Asikainen

Hanna Asikainen

 • Lakimies
 • Oikeustieteen maisteri
 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Hanna Asikainen hoitaa toimistossamme rikos- ja riita-asioita. Lisäksi Asikainen hoitaa lapsioikeudellisia
asioita,
osituksiin ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja sekä avustaa konkurssipesien hoitamisessa.

Ennen Pohjois-Suomeen muuttamistaan, Asikainen on työskennellyt kahden asianajotoimiston palveluksessa
Etelä-Suomessa.

Puh. 044 343 1213
hanna.asikainen(a)anttimyllymaki.fi

Kirsi Tokkonen

 • Asianajosihteeri
 • Tradenomi

Kirsi Tokkonen on työskennellyt asianajotoimistossamme vuodesta 2017 alkaen. Aikaisemmin
Tokkonen
on työskennellyt usean vuoden ajan tilitoimistossa vastuualueinaan erilaiset taloushallinnon työtehtävät.

Tokkonen hoitaa toimistomme taloushallinnon ja avustaa lakimiehiä toimeksiantojen valmistelussa ja juoksevien
asioiden hoitamisessa.

Puh. 044 080 0259
toimisto(a)anttimyllymaki.fi

Valtteri Sievänen

 • Oikeusnotaari

Valtteri Sievänen on työskennellyt toimistossamme syksystä 2019 alkaen. Sievänen hoitaa
toimistomme juoksevia asioita sekä avustaa juristejamme pääasiassa konkurssipesien hoitamisessa sekä perhe- ja
perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Aiemmin Sievänen on toiminut verosihteerinä Pohjois-Suomen
verotoimistossa Oulussa henkilöverotuksen tehtävissä.

Puh. 0440 800 259
toimisto(a)anttimyllymaki.fi